ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΟΝΟΜΑ: ΚΑΡΑΜΠΙΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR 380110 34900000 3497488 4834

BIC/Swift: ETHNGRAA

ΕΛΛΑΔΑ